MICO 6,2-2xØ0,75

Reference: MC62-2075/

Inner cable: H03VV-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 4.95 (mm).

Total diameter: 20.4 (mm)

Coating: JUTE

SKU: MC62-2075/ Categorías: , ,

MICO 6,2-2xØ0,75

Reference: MC62-2075/

Inner cable: H03VV-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 4.95 (mm).

Total diameter: 20.4 (mm)

Coating: JUTE

SKU: MC62-2075/ Categorías: , ,

MICO 6,2-2xØ0,75

Reference: MC62-2075/

Inner cable: H03VV-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 4.95 (mm).

Total diameter: 20.4 (mm)

Coating: JUTE

SKU: MC62-2075/ Categorías: , ,

MICO 6,2-2xØ0,75

Référence: MC62-2075/

Câble intérieur: H03VV-F 2 x ø 0.75 (mm).

Diamètre extérieur: 4.95 (mm).

Diamètre total: 20.4 (mm)

Recouvrement: JUTE

SKU: MC62-2075/ Categorías: , ,