MICO 6,7-3xØ0,75

Reference: MC67-3075/

Inner cable: H03VV-F 3 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25 (mm).

Total diameter: 20.4 (mm)

Coating: JUTE

SKU: MC67-3075/ Categorías: , ,

MICO 6,7-3xØ0,75

Reference: MC67-3075/

Inner cable: H03VV-F 3 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25 (mm).

Total diameter: 20.4 (mm)

Coating: JUTE

SKU: MC67-3075/ Categorías: , ,

MICO 6,7-3xØ0,75

Reference: MC67-3075/

Inner cable: H03VV-F 3 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25 (mm).

Total diameter: 20.4 (mm)

Coating: JUTE

SKU: MC67-3075/ Categorías: , ,

MICO 6,7-3xØ0,75

Référence: MC67-3075/

Câble intérieur: H03VV-F 3 x ø 0.75 (mm).

Diamètre extérieur: 5.25 (mm).

Diamètre total: 20.4 (mm)

Recouvrement: JUTE

SKU: MC67-3075/ Categorías: , ,