MILAN 6,7-3xØ0,75

Reference: ML67-3075

Inner cable: H03VV-F 3 x  ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25(mm).

Total diameter: 17.93 (mm)

Coating: JUTE

SKU: ML67-3075 Categorías: , , ,

MILAN 6,7-3xØ0,75

Reference: ML67-3075

Inner cable: H03VV-F 3 x  ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25(mm).

Total diameter: 17.93 (mm)

Coating: JUTE

SKU: ML67-3075 Categorías: , , ,

MILAN 6,7-3xØ0,75

Reference: ML67-3075

Inner cable: H03VV-F 3 x  ø 0.75 (mm).

External diameter: 5.25(mm).

Total diameter: 17.93 (mm)

Coating: JUTE

SKU: ML67-3075 Categorías: , , ,

MILAN 6,7-3xØ0,75

Référence: ML67-3075

Câble intérieur: H03VV-F 3 x  ø 0.75 (mm).

Diamètre extérieur: 5.25(mm).

Diamètre total: 17.93 (mm)

Recouvrement: JUTE

SKU: ML67-3075 Categorías: , , ,