PIATTINA 2xØ0,75 CL.FICELLE

Reference: PT2075/FI

Inner cable: H03VVH2-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60(mm).

Total diameter: 5.92 x 8.35 (mm)

Coating: HEMP

SKU: PT2075/FI Categorías: , , ,

PIATTINA 2xØ0,75 CL.FICELLE

Reference: PT2075/FI

Inner cable: H03VVH2-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60(mm).

Total diameter: 5.92 x 8.35 (mm)

Coating: HEMP

SKU: PT2075/FI Categorías: , , ,

PIATTINA 2xØ0,75 CL.FICELLE

Reference: PT2075/FI

Inner cable: H03VVH2-F 2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60(mm).

Total diameter: 5.92 x 8.35 (mm)

Coating: HEMP

SKU: PT2075/FI Categorías: , , ,

PIATTINA 2xØ0,75 CL.FICELLE

Référence: PT2075/FI

Câble intérieur: H03VVH2-F 2 x ø 0.75 (mm).

Diamètre extérieur: 3.40 x 5.60(mm).

Diamètre total: 5.92 x 8.35 (mm)

Recouvrement: CHANVRE

SKU: PT2075/FI Categorías: , , ,