PIATTINA 2xØ0,75 CL.WHITE KRAFT

Reference: PT2075/KB

Inner cable: H03VVH2-F  2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60(mm).

Total diameter: 5.52 x 7.56 (mm)

Coating: KRAFT PAPER WHITE

SKU: PT2075/KB Categorías: , , ,

PIATTINA 2xØ0,75 CL.WHITE KRAFT

Reference: PT2075/KB

Inner cable: H03VVH2-F  2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60(mm).

Total diameter: 5.52 x 7.56 (mm)

Coating: KRAFT PAPER WHITE

SKU: PT2075/KB Categorías: , , ,

PIATTINA 2xØ0,75 CL.WHITE KRAFT

Reference: PT2075/KB

Inner cable: H03VVH2-F  2 x ø 0.75 (mm).

External diameter: 3.40 x 5.60(mm).

Total diameter: 5.52 x 7.56 (mm)

Coating: KRAFT PAPER WHITE

SKU: PT2075/KB Categorías: , , ,