TRECCIA TEX 2xØ0,50

Reference: TET-2050/

Inner cable: H05V-K 2 x ø 0.50 (mm).

External diameter: 2.1 (mm).

Total diameter: 5.41 (mm)

Coating: POLYESTER

SKU: TET-2050/ Categorías: , , ,

TRECCIA TEX 2xØ0,50

Reference: TET-2050/

Inner cable: H05V-K 2 x ø 0.50 (mm).

External diameter: 2.1 (mm).

Total diameter: 5.41 (mm)

Coating: POLYESTER

SKU: TET-2050/ Categorías: , , ,

TRECCIA TEX 2xØ0,50

Reference: TET-2050/

Inner cable: H05V-K 2 x ø 0.50 (mm).

External diameter: 2.1 (mm).

Total diameter: 5.41 (mm)

Coating: POLYESTER

SKU: TET-2050/ Categorías: , , ,

TRECCIA TEX 2xØ0,50

Référence: TET-2050/

Câble intérieur: H05V-K 2 x ø 0.50 (mm).

Diamètre extérieur: 2.1 (mm).

Diamètre total: 5.41 (mm)

Recouvrement: POLYESTER